Politica de confidențialitate

Cum prelucrăm datele dvs. cu character personal

1 Introducere

Prezenta Politică stabilește modul în care Karman Connect A/S colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul funcționării afacerii noastre și a activităților descrise mai jos, în secțiunea ‎3.

Gestionarea responsabilă a acestor date cu caracter personal este esențială pentru scopul și reputația noastră comercială. Prin urmare, prezenta politică de confidențialitate stabilește cum și de ce colectăm date cu caracter personal despre dvs., cum sunt utilizate aceste date, când sunt șterse și cum puteți obține acces la propriile date cu caracter personal.

2 Operator de date

Karman Connect A/S este operatorul în ceea ce privește activitățile de prelucrare descrise în prezenta politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care se menționează altfel mai jos în secțiunea ‎3 de mai jos.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, așa cum este descrisă în secțiunea ‎3 de mai jos, vă rugăm să ne contactați aici:

 • Karman Connect A/S
 • Nr. CVR: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2., 8000 Aarhus C

3 Modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul activităților noastre

Karman Connect A/S colectează și prelucrează date cu caracter personal în multe situații diferite, iar scopurile colectării, destinația datelor și momentul în care acestea sunt șterse vor fi diferite în fiecare situație. Activitățile specifice în care Karman Connect A/S (în calitate de operator de date) poate colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră sunt, prin urmare, descrise individual mai jos.

Prelucrăm date pe mai multe servicii de comparare a împrumuturilor din Europa cu scopul de a crea o imagine generală asupra capacităților de împrumut. Prelucrarea primară a datelor dvs. personale, în legătură cu solicitarea și plata împrumuturilor, este efectuată de către creditor, de exemplu o bancă. Rolul nostru este doar de a compara și de a vă prezenta o listă cu diverse capacități de împrumut. Prin urmare, nu vom lua cunoștință de circumstanțe speciale cu privire la situația dumneavoastră financiară, cu excepția cazului în care se precizează altfel mai jos.  

Serviciile noastre sunt furnizate în două formate, respectiv un serviciu de comparare a împrumuturilor, în care enumerăm capacitățile de împrumut și facem trimitere la creditorii relevanți (secțiunea ‎3.1), și un serviciu extins, în cadrul căruia trimiteți o serie de date, după care vi se prezintă o listă de capacități de împrumut pe baza datelor trimise de dumneavoastră (secțiunea ‎3.2).

3.1 Servicii de comparare a împrumuturilor fără recomandare personală

3.1.1 Datele care urmează să fie prelucrate și originea acestora

Colectăm și prelucrăm date despre utilizarea serviciilor noastre, atunci când vizitați serviciile noastre de comparare a împrumuturilor și site-urile noastre web. Cu toate acestea, ne așteptăm să colectăm următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:

 • Date de identificare electronică și jurnale de activitate (adresă IP, cookie-uri etc.)
 • Date de localizare

3.1.2 De ce prelucrăm datele

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul furnizării serviciilor noastre de prezentare a facilităților de împrumut personalizate și de îmbunătățire a site-urilor noastre web.

3.1.3 Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal nesensibile este:

 • Protecția intereselor noastre legitime sau ale unor terțe părți care prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale. Acest temei juridic este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Interesele legitime în cauză sunt îmbunătățirea serviciilor noastre și adaptarea informațiilor noastre pentru dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări, contactându-ne (a se vedea secțiunea ‎2 de mai sus).

3.1.4 Schimbul de date

Datele sunt partajate cu furnizorii noștri IT (procesatori de date), care stochează datele pentru noi și le prelucrează în conformitate cu instrucțiunile noastre. Aceasta include furnizorii de găzduire și cloud, platformele de marketing și instrumentele de publicitate (inclusiv Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) și Google Analytics.

În legătură cu prelucrarea, datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara UE/SEE (țări terțe), care nu au un nivel de protecție echivalent cu cel din UE/SEE. Ne asigurăm că drepturile dvs. sunt protejate și că nivelul de protecție este menținut în legătură cu aceste transferuri de date, de exemplu, prin contracte standard aprobate de Comisia Europeană cf. articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR. Pentru o copie a acestor contracte standard, vă rugăm să ne contactați (a se vedea secțiunea ‎2 de mai sus).

3.1.5 Cât timp păstrăm datele

Datele cu caracter personal sunt păstrate timp de până la un an de la colectare.

3.2 Servicii de comparare a împrumuturilor cu capacități de împrumut ajustate

3.2.1 Datele care urmează să fie prelucrate și originea acestora

În plus față de datele menționate și prelucrate în conformitate cu cele menționate mai sus în secțiunea 3.1, puteți alege să ne furnizați date suplimentare cu scopul de a primi informații privind facilitățile de împrumut personalizate pe baza datelor furnizate, de exemplu prin e-mail și/sau SMS. Acest lucru este disponibil în anumite platforme Karman Connect A/S. Dumneavoastră ne furnizați datele și decideți ce date doriți să le furnizați. Cu toate acestea, ne așteptăm să colectăm următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:  

 • Nume
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon
 • Date privind tipul de împrumut care vă interesează, inclusiv suma împrumutului, durata și dacă este vorba de un împrumut colectiv (în măsura în care datele în cazul specific se califică drept date cu caracter personal)

Trebuie să știți că, pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, este necesar să ne furnizați o serie de date cu caracter personal menționate mai sus. În cazul în care nu furnizați aceste date, este posibil ca noi să nu vă putem prezenta facilitățile de împrumut solicitate.

3.2.2 De ce prelucrăm datele

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul de a furniza persoanei vizate serviciile operatorului de date în domeniul facilităților de împrumut personalizate.

3.2.3 Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal nesensibile este:

 • Încheierea unui contract cu dumneavoastră sau executarea unui contract pe care l-ați încheiat. Acest temei juridic este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.
 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal către un partener de afaceri pentru a vă face o ofertă, de exemplu un fond de asigurări de șomaj sau o companie de asigurări (a se vedea mai jos), trebuie să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră. Acest temei juridic este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne (a se vedea secțiunea ‎2 de mai sus).

3.2.4 Schimbul de date

În plus față de partajarea descrisă în secțiunea ‎3.1.4, este posibil să partajăm datele dvs. cu procesatori de date din cadrul automatizării marketingului în ceea ce privește prelucrarea suplimentară.  

Transferul de date cu caracter personal către o terță parte/un partener de afaceri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Partenerii noștri de afaceri pot include, de exemplu, biroul de prestații de șomaj sau companiile de asigurări, ceea ce va fi menționat în mod clar atunci când vă dați consimțământul pentru un astfel de transfer.

În legătură cu prelucrarea, datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara UE/SEE (țări terțe), care nu au un nivel de protecție echivalent cu cel din UE/SEE. Ne asigurăm că drepturile dvs. sunt protejate și că nivelul de protecție este menținut în legătură cu aceste transferuri de date, de exemplu, prin contracte standard aprobate de Comisia Europeană cf. articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR. Pentru o copie a acestor contracte standard, vă rugăm să ne contactați (a se vedea secțiunea 2 de mai sus).

3.2.5 Cât timp păstrăm datele

Datele cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă de până la doi ani de la colectare.

3.3 Marketing și buletine informative

3.3.1 Datele care urmează să fie prelucrate și originea acestora

Dacă vă dați consimțământul, putem prelucra următoarele date în scopuri de marketing direct:

 • Nume
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon

3.3.2 De ce prelucrăm datele

Prelucrăm datele dvs. în scopul trimiterii de marketing direcționat, de exemplu prin trimiterea de buletine informative prin e-mail sau mesaj text despre condițiile generale de pe piața creditelor, finanțe personale și liste actualizate de credite de la creditorii cu care colaborăm.

3.3.3 Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal nesensibile este:

 • Consimțământul dumneavoastră. Acest temei juridic este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne (a se vedea secțiunea ‎2 de mai sus).

3.3.4 Schimbul de date

Este posibil să partajăm datele cu procesatorii de date, care ne ajută la diseminarea materialelor de marketing. De exemplu, acest lucru poate include un furnizor de platformă pentru configurarea și realizarea marketingului prin poștă electronică.

În legătură cu prelucrarea, datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara UE/SEE (țări terțe), care nu au un nivel de protecție echivalent cu cel din UE/SEE. Ne asigurăm că drepturile dvs. sunt protejate și că nivelul de protecție este menținut în legătură cu aceste transferuri de date, de exemplu, prin contracte standard aprobate de Comisia Europeană cf. articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR. Pentru a obține o copie a acestor contracte standard, vă rugăm să ne contactați (a se vedea secțiunea ‎2 de mai sus).

3.3.5 Cât timp păstrăm datele

Datele cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât avem un consimțământ valabil și până la un an de la ultima dată când consimțământul a fost utilizat pentru a vă trimite materiale de marketing.

4 Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul, în orice moment, să vă exercitați drepturile în conformitate cu legislația privind protecția datelor în vigoare la momentul respectiv:

 • Acces: Aveți dreptul de a obține acces la datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră și la o serie de date suplimentare.
 • Rectificare: Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc.
 • Ștergere: În circumstanțe speciale, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, înainte de termenul normal de ștergere.
 • Restricție: În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care acest drept se aplică, putem prelucra datele – cu excepția păstrării acestora – numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane sau din motive de interes public important.
 • Portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați. Cererea dumneavoastră va fi prelucrată în conformitate cu legislația în vigoare la momentul respectiv. În măsura în care este necesar, vă vom contacta și vă vom solicita informații suplimentare necesare pentru a vă gestiona corect cererea.

Dacă doriți să aflați mai multe despre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul web al Agenției daneze pentru protecția datelor, www.datatilsynet.dk.

5 Depunerea unei plângeri

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Datele noastre de contact sunt indicate în secțiunea ‎2 de mai sus.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Agenția daneză pentru protecția datelor. O plângere poate fi depusă prin e-mail la adresa dt@datatilsynet.dk sau prin intermediul site-ului web al Agenției daneze pentru protecția datelor www.datatilsynet.dk.

6 Actualizarea politicii noastre de confidențialitate

Karman Connect A/S poate actualiza prezenta politică de confidențialitate în mod continuu atunci când acest lucru este necesar pentru a oferi o descriere corectă a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în octombrie 2022.

Andreas Linde
Publicat de către
Expertul în împrumuturi, Andreas Linde, a lucrat în industria financiară din 2014. Pe Matchbanker, el scrie despre împrumuturi, refinanțare, DAE, rate ale dobânzii și tot ceea ce are legătură cu finanțarea.
Matchbanker > Despre noi > Politica de confidențialitate